Jak se pracuje v CALLIDE

 1. Předvýběr
 2. První kolo výběrového řízení - pohovor, případně test
 3. Vyhodnocení 1. kola
 4. Druhé kolo výběrového řízení - pohovor, případně test
 5. Nabídka pracovního místa

Předvýběr: analýza dokumentů uchazečů – životopis, motivační dopis

 • Na základě životopisu, motivačního dopisu, případně jiného dokumentu, který je požadován pro doložení potřebné kvalifikace na dané pracovní místo, je vybráno dostatečné množství relevantních kandidátů pro 1. kolo přijímacího řízení - pohovor.
 • Na tomto předvýběru pracují naše personální oddělení spolu s budoucími přímými nadřízenými, kteří velmi pečlivě analyzují informace obsažené v zaslaných dokumentech.

1. kolo přijímacího řízení – pohovor

probíhá na centrále personálního oddělení Callide a.s. v Chebu nebo v místě regionálního ředitelství. Podle druhu pozice se skládá z následujících kroků:

 • Strukturovaný pohovor zaměřený především na dosavadní pracovní zkušenosti a ověřitelné kompetence kandidáta.
 • Psychodiagnostiku obsahující příslušné dotazníkové, projektivní nebo výkonové diagnostické metody - podle druhu pozice.
 • Odborný test, je-li to u dané pozice žádoucí.
 • V závislosti na konkrétní pozici se zjišťuje úroveň cizího jazyka – nejčastěji angličtiny a němčiny.

Vyhodnocení 1. kola přijímacího řízení - pohovoru

Personální oddělení po ukončení 1. kola konzultuje s manažerem příslušného oddělení profil kandidáta. Celkový profil kandidáta obsahuje informace obsažené v životopise, dále informace, které vzejdou z pohovoru a případně také výsledky psychodiagnostického testování. Společně se dohodnou na užším výběru kandidátů postupujících do druhého kola přijímacího řízení.

2. kolo přijímacího řízení - pohovor

 • 2. kolo přijímacího řízení se uskutečňuje nejčastěji v přítomnosti pracovníků personálního oddělení a manažera příslušného oddělení. Výsledkem 2. kola je potom identifikace nejvhodnějšího kandidáta pro dané pracovní místo a vytvoření nabídky odpovídající oboustranným představám.
 • Uchazeči, kteří nebyli na pozici vybráni jsou (v případě jejich zájmu) zařazeni do databáze a mohou být osloveni v budoucnu, pokud se objeví pracovní pozice odpovídající jejich kvalifikaci. V některých případech u vybraných pozic je uchazečům nabídnuta jiná pracovní pozice.

Nabídka pracovního místa

 • Vybraný kandidát je kontaktován personálním oddělením s nabídkou.
 • Uchazeč má prostor pro další dotazy.
 • V případě vzájemného souhlasu s podmínkami pracovní nabídky je dojednán termín zaškolení, nástupu kandidáta do zaměstnání a následně podepsána pracovní smlouva.