Jak se připravit na pohovor

Před každým výběrovým řízením se pro zvýšení úspěšnosti při pohovoru se na schůzku pečlivě připravte. Rozhodně doporučujeme danou přípravu nepodceňovat, protože někdy i malý detail může rozhodnout o úspěchu / neúspěchu při výběrovém řízení.

Nejpozději v předvečer schůzky si připomeňte, na jakou pozici jste do společnosti byl pozván a nezapomeňte si projít samotný profil firmy (alespoň na webových stránkách). Zjistěte si informace o výrobcích, službách, firemní kultuře apod., a také o člověku, se kterým samotná schůzka bude probíhat - zařazení v organizační struktuře či pozice, kterou zastává. Podle toho můžete i předvídat otázky, které Vám budou kladeny.

Dále si zkontrolujte, zda znáte adresu konání schůzky a najděte si, jak se do sídla společnosti jednoduše dopravit. Důležité je si cestu naplánovat a na setkání přijít včas. Ideálně 5-10minut před začátkem samotné schůzky. Budete mít dostatek času zvyknout si na nové prostředí. Již při samotném vstupu na recepci buďte příjemní - nikdy nevíte, kdo o Vašem přijetí bude rozhodovat.

Vždy si vypněte svůj mobilní telefon. Pokud zapomenete a telefon Vám zazvoní, omluvte se a telefon vypněte. Rozhodně telefonát nepřijímejte a nevyřizujte si své záležitosti v průběhu setkání.

Při samotném pohovoru se nejedná pouze o výklad životopisu, proto není vhodné pouze opakovat informace, které jsou uvedeny ve Vašem životopisu. Pro zjednodušení struktury je vhodné rozdělit samotný životopis do 3 hlavních oblastí, a to: vzdělání, profesní zkušenost, mimopracovní činnost (zájmy, záliby).

Nachystejte si všechny dokumenty a informace, které budete při schůzce potřebovat. Zvažte typ oblečení, ve kterém se při schůzce prezentovat. Obecně doporučuji se prezentovat v obleku, pro dámy formální oblečení. Samotná prezentace při první schůzce neznamená, že se takto uchazeč bude oblékat každý den, ale slušným, formálním oblečením již od prvního okamžiku dáváte najevo zájem a přípravu, kterou jste učinil.

V průběhu celého jednání buďte pozitivní a přirozený. Stručně vyložte svůj životopis, kde se zaměřujte na profesní zkušenost, ale i mimopracovní aktivity. Je důležité projevit zájem o nabízenou pozici a samotnou společnost, v případě, že na Vás daná společnost působí dobře.

Při setkání se vyhýbejte otázkám na plat, nesnažte se vést diskuzi a držte své odpovědi v profesní rovině. Poslouchejte bez přerušování, nepoužívejte žargon či nespisovné výrazy, na otázky odpovídejte věcně a výstižně, nepomlouvejte svého předcházejícího či současného zaměstnavatele.

Jakmile budete vyzván, ptejte se na oblasti, které Vás zajímají - vždy ale mějte připravené i zdůvodnění, proč Vás tato otázka zajímá.

Na konci setkání je vhodné poděkovat za čas, který Vám byl věnován a zeptat se na další postup v souvislosti s výběrovým řízením. Někteří uchazeči po schůzce ještě posílají děkovný email s potvrzením zájmu o pokračování výběrového řízení. Daný fakt je většinou kladně hodnocen, ale doporučuji email posílat pouze v případě, kdy o danou pozici máte seriozní zájem.

Případným neúspěchem se nenechte odradit. Neúspěšný pohovor berte jako přípravu na ten následující a snažte se poučit z předchozích chyb.